home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De Bladen voor de Poëzie (1936-1992)

DE BLADEN VOOR DE POËZIE
1936-1992

                

INLEIDING

1     Mechelen, Uitgeverij Eenhoorn – René Verbeeck ‘1936-1942”

 • 1937: Oprichting door René Verbeeck van de uitgeverij “Eenhoorn” en uitgave – naar een Duits model, het losbladige poëzietijdschrift ‘Das Gedicht’ van Heinrich Ellermann, –  van “De Bladen voor de Poëzie”, waarvan hij tot 1944 de leiding had.
  • “De eerste jaargang bevatte werk van Paul De Vree, André Demedts, Paul Verbruggen, rené Verbeeck, A.G. Christiaens, Lisbeth van Thillo e.a.; de tweede jaargang bracht werk van Jan Vercammen, Bert Peleman, J.L. De Belder, A.W. Grauls, Albe e.a.
  • Verbeeck was spoedig van de losbladige formule afgestapt; van de derde jaargang af drukte hij de bundels zelf op een kleine degelpers. In de loop van 1942 werd hij, bij gebrek aan papier, gedwongen naar andere publicatiemogelijkheden uit te kijken.

2     Brussel, Uitgeverij “Steenlandt”

 • Begin 1943: Verbeeck stapt met de ‘Bladen’ over naar de uitgeverij”Steenlandt” te Brussel.
  • “Steenlandt” was al vanaf 1929 actief als poëzie-uitgeverij te Kortrijk. In de tweede wereldoorlog had ze de zijde van de collaboratie gekozen. Verbeeck bleef tot eind van de oorlog als lector aan de uitgeverij “Steenlandt” verbonden. Na de oorlog bracht René Verbeeck 22 maanden in de gevangenis door.

3    Lier, De Bladen voor de Poëzie Herman Van Fraechem (1953-1971)

 • 1953:  De ‘Bladen’ werden opnieuw opgericht door de priester Herman Van Fraechem (Mechelen 1904 – Lier 1970).
  • René Verbeeck al spoedig als lid van het leescomité. Op voorstel van een ander lid van het leescomité, Gaston Durnez, werd aan de ‘Bladen’ in 1968 een zusteruitgave ‘De Bladen voor de Grafiek’ toegevoegd.

Over Van Fraechem

  • Deze had zich al, als jong leraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten, bekommerd om de publicatie van de debuutbundel ‘Germinal’ van zijn oud-leerling Bert Decorte en daartoe de naam van een kleine Hoogstraatse boekhandel ‘Uilenspiegel’ geleend.
  • In de repressietijd, toen hij als uitgesproken Vlaams Nationalist van de Katholieke Normaalschool te Antwerpen was overgeplaatst naar het Sint-Gummaruscollege te Lier, werd hij de bezieler van de uitgeverij VAN MAERLANT, waar met ingang van het derde nummer (mei 1946) het katholieke jongerentijdschrift ‘Golfslag’ (1946-1950) verscheen, geredigeerd door Manu Ruys, Adriaan De Roover, Ivo Michiels, Paul de Vree, Paul Lebeau e.a., evenals een poëziereeks ‘Een nieuwe lente’ met werk van o.ùm. Adriaan de Roover, Paul de Vree  (onder pseudoniem Hendrik Storm) en Marcel Polfliet.
  • In 1952 werd Van Fraechem directeur van het Lierse Ursulinenklooster

4   Brugge, Uitgeverij Orbis-Orion (1971-1982)

 • 1971: Beide reeksen werden na de dood van Van Fraechem in 1970, overgenomen door de Uitgeverij Orion te Brugge.
 • 1983: Faillissement van de uitgeverij Orbis –Orion. De ‘Bladen voor de poëzie worden door het pas opstartende Poëziecentrum te Gent overgenomen. Deze zal ze nog tot 1995 uitgeven.

5   Gent, Uitgeverij Poëziecentrum vzw. (1983-1995)

 • Het laatste nummer van deze reeks verscheen in 1995.

Chronologisch overzicht

Mechelen:Uitgeverij Eenhoorn (1936-1942)

1936

Afzonderlijke uitgaven

 • Paul De Vree, Hedendaagsche Vlaamsche Romanciers en Novellisten (Mechelen: Eenhoorn)
 • Pieter G. Buckinx, De dans der kristallen. (Mechelen: Eenhoorn)

1937   Eerste jaargang

1    Paul De Vree, Het blanke waaien.
2    Vlaamsche Expressionisten.
3    Gabriëlle Demedts, Een gevangene zingt…
4    Bredero Gerbrand A. , De twaalf sonnetten van de Schoonheyt.
5    André Demedts, Kleine keuze. Gedichten.
6    Paul Verbruggen, De winter laat niet los…
7-8 René Verbeeck, De dwaze bruid.
9    André G. Christiaens, Irrequietum.
10   Lisbeth van Thillo, De doem der droomen. Gedichten. (Mechelen: Drukk. H. Kamp)
11   In een Perzische taveerne. Kwatrijnen van Omar Kayyaam. (rechtstreeks uit het Perzisch vertaald door R.C.) Mechelen: Drukk.H. Kamp.
12   Paul De Vree, Elegische hymnen.

Afzonderlijke uitgaven

  • Victor J. Brunclair, Camera Lucida. Gedichten.
  • De Craene, Christus. Drama

1938  Tweede jaargang

1    Jan Vercammen, De rozen rijpen.
2    Bert Peleman, Horizont. Episch gedicht.
3    August van Cauwelaert, Verzen van deemoed.
4    Marc Staels, Kringloop der gedachten. Opgedragen sculptuur.
5-6.  Wereldsche Liefdelyriek. Een bloemlezing met inleiding door Paul De Vree.
7    J.L. De Belder, Stilte.
8-9.  “Chibiabos zingt…” bewerkingen van Indiaansche gedichten door Jan Vercammen. Mechelen: Drukk.H. Kamp.
10    Paul van Keymeulen, Het Jong Bezit. Mechelen: Drukk.H. Kamp.
11    Armand W. Grauls,  Kleine gedichten. Mechelen: Drukk.H. Kamp.
12    Albe, Bloem en vrucht. Mechelen: Drukk.H. Kamp.

Afzonderlijke uitgaven

  • André G. Christiaens, Uit de toren. Gedichten.
  • Armand W. Grauls, Arabische lyriek.

1939 Derde jaargang

1       Frans De Wilde, Het Eenzaam hart.
2       Jaak Gommers, De dans van Salome.
3       Ludo Poplemont, Het doorzichtig masker.
4-5   Dietsland zingt ! Bloemlezing met een inleiding door A. De Poortere.
6       Marcel Coole,  Moederschap.
7        Albert Westerlinck, Met zachte stem.
8       Bart Vrijbos, Met vrouw en kind.
9-10  Paul de Vree, Atmosfeer. 
11      Marnix Van Gavere, Oude en nieuwe gedichten.
12      Joris J. Bellens, Acht gedichten.
13      Robert Franquinet, Gekapseisde boot.
14      Bert Peleman, Nacht der verdwazing. 
15-16 Karel Jonckheere, Conchita

Afzonderlijke uitgaven

  • Jozef De Belder, De gesloten kamer. 
  • Pieter G. Buckinx: De dans der kristallen. Herdruk
  • Demedts Gabriëlle, Een twijg in den wind. 

1940 (vierde jg.)

1     Jan Melis, Con Sordino.
2-3 Marc Staels, Akten en abstracten.
4    Gabrielle Demedts, Morgen is alles uit.
5    René Verbeeck, Tussen twee werelden.
6    Paul de Vree, Loutering.

Afzonderlijke uitgaven

  • Jan Melis, Intocht.
  • René Verbeeck, Een huis voor Simone.
  • René Verbeeck, Heilig leven.

1941 (5de jg.)

1     Blanka Gyselen, Heimwee, asch der branden…
2     M. Rutten, Altengrabow.
3     Paul Verbruggen, Als een goede hovenier…
4-5  Luc Indestege, Orpheu en Euridike.
6     Frans De Wilde, In memoriam.
7     Jozef De Belder, Einde augustus.
8     Bert Peleman, Nachtverhaal van den torenwachter.
9     Paul de Vree, Evenwicht.
10    Marcel Coole, Vaarwel… Kwatrijnen

1942 (6de jg.)

1     Daan Boens, Het leven van een man in twintig kwatrijnen.
2     Paul De Ryck, Vader en moeder.
3     Paul de Vree, Nieuwe verzen en kwatrijnen.
4-5  Vaerewijck W. Het keerend lied.

Extra nummer. Albe, De stem van Rama. Gedicht aan onze moeders.

Brussel: Uitgeverij Steenlandt (1942-1944)

1943  7de jaargang

1    Hubert van Herreweghen, Het jaar der gedachtenis.
2    Jan Vercammen, Repetitie.
3    Albe, Vlaanderen, mijn land.
4    Paul De Vree, Het aardsch bedrijf.
5    Henri Bruning, Heilig verbond.
6    Albert Westerlinck, Aardsch en Hemelsch.
7    Daan Boens, De veroveraar.
8    Jan Melis, Roep.
9    Gerhard Schumann, Gedichten vertaald door Fr. Geysen en Leo Simoens.
10  Dirk Vansina, Liederen van dwaas begeeren.
11   Albe, De stem van Rama (extra nummer)

1944  8ste  jaargang

1    Bert Peleman, Bij donk’re Kathedralen.
2    Albe, Keurgedichten uit de Italiaansche Lyriek. Vertaald door Albe.
3    Lode Quasters, Verzen van vandaag.
4    Maria Huybrechts, Gedichten.
5    Jan Van de Weghe, De toren van Babel.
6    Jozef De Belder, Uit een herfst.
7    Juliaan Haest: Het rijk van Tenno. Japanse gedichten, in het Nederlandsch nagedicht door Juliaan Haest.

Lier: Kapucijnenvest 6 (1953-1970)

Tweede serie

1953 (1ste jg.)

1       Fr. De Schutter: Hart op til.
2       Frans De Blauwe, Kruisweg.
3       Bert Peleman, Ruiters voor de vrede.
4       Albe, Dietse filomelen.
5 -6  Marcel Brauns, Oorspronkelijkheid, persoonlijkheid en schoonheid in de                dichtkunst. (essay)
7       Jos Vinks, Lied der herinnering.
8       Lutgardis, In stilte.
9 –10 Herman van Fraechem, In den spiegel: dichters over dichters.

1954 – 1955 (2de jg.)

1       Paul Vanderschaeghe, Het geslepen hart.
2       Rudo Durant, De eikenhouten stap op de grens van de stilte.
3        Paul Van Campe, Lazarus.
4        Jo Hanse, Het lied van Ahasversus: prozagedicht.
5        Hendrik Diddens, Kleine keuze.
6        Albe, Maria Koningin.
7 – 8  Tillo Van Wiek, Gelouterd gelaat.
9        Andries Bogaert, Eén dag is als duizend jaren.
10      Mia Van der Haegen,  Aspecten in mineur.

1955 – 1956 (3de jg.)

1        Maurits van Vossole, Galjoen.
2–3  Adriaan de Roover, 2 x over poëzie. (essay)
4       Clem Schouwenaars, Het woud van licht en lommer.
5       Adriaan Magerman, Embryon: gedichten.
6–7  Gerard Michiels, De Limburgse dichters.
8       Gerard Michiels, Bloemlezing uit de poëzie der Limburgse jongeren.
9       Mark Donckers, Panorama.
10     Rudo Durant, Valschermspringer van het woord: gedichten.

1956-1957 (4de jg.)

1    Amedee Suenaert, Schaduw en licht: gedichten.
2    Valère Coopmans, Water en vuur: gedichten.
3    Clem Schouwenaars, Albasten amforen.
4    Hans Melen, Mijn drang naar u: gedichten.
5    Pieter Aerts, De ogen van de zomer.
6    Albert Speekaert, Viator.
7    Lutgardis, Sponsa Dei.
8    Paul Van Campe, van wat behouden blijft.
9    Mark Donckers, Ons derde land.
10  Jan Van der Hoeven, Projectieschrijven: gedichten.

1957 -1958  (5de jg.)

1-2   Wij gedenken…de dichter Felix Timmermans (gelegenheidsuitgave)
3       Jos Vinks, Lied der vrijheid.
4       Frank Meyland, Gestamelde elegieën.
5       Miel Kersten, Licht en genade: gedichten.
6       Frank Van Herendael, Kleine kerstmiscyclus.
7       Maurits Van Vossole, Open en toe: gedichten.
8       Fernand Florizoone, Tussen kriek en wielewaal: gedichten.
9       Filip Van Bogaert, Brekend kristal.
10    
Gust Vermeille, Disticha.

1958-1959  (6de jg.)

1      Robin Hannelore, Waan en pijn.
2     Renaat van Rijnsland, Elementen.
3     Bertiven, Het witte paradijs.
4     Piet Vandeloo, Een landkaart van de droom.
5      Gust Vermeille,  Dichtoefeningen.
6     Albert De Longie, Het eiland van zon en kwelling.
7     A
ndries Bogaert en Frank Van Herendael, Langs de Scheldeboorden.
8     Peter Dietrich, Mood indigo: gedichten.
9    
Piet Thomas, Xerion.
10  Frans De Wilde, Voor de stilte.

1959 – 1960  (7de jg.)

1        Lieven Rens, Minos: en wie bemint. Een sonnettencyclus.
2        Willy Spillebeen, De spiraal.
3 5    René Verbeeck, De dichter Hendrik Marsman. (essay)
6        Jos Haeven, Schichten met schaduw.
7        Jean Brüll, Het kleine licht.
8        Hans Melen, Uw weelde op elk gelaat…: gedichten.
9        Sim Van der Auwera, De zomer is nog niet weg.
10      Amedee Suenaert, Ornis: reisgedichten.

1960-1961 (8ste jg.)

1         Dries Janssen, Twee emmertjes tranen: gedichten.
2         Marcel R. Breyne, De donkere melodie: liederen en gezangen uit Afrika.
3         Bertiven, Het kozijn verruimt.
4         Angèle Dalschaert, Klein dagboek van een zomer.
5         Paul Possemiers, Enigmatisch.
6         Frans de Blauwe, Tussen twijfel en bitterheid.
7         Marcel Brauns, Daal o dood: gedichten.
8         Willem De Winter, De dood voorbij: gedichten.
9–10  J. IJsewijn-Jacob, Latijnse poëzie van de twintigste eeuw.

1961-1962  (9de jg.)

1    Francis de Preter, Verzen en seizoenen.
2    Robin Hannelore, Kalk blussen op verloren maandag.
3    Fernand Bonneure, Mijn huis Ikonostase.
4    Lode de Visscher, Zondagspel.
5    Pieter Malbrancke, De kille toorts.
6    Georges Verbeek, Vuurvogel.
7    Jan Peeters, Trek je mee naar Rome ? Voor kleine en grote kinderen.
8    Ferdinand Handtpoorter, Potas en slijm.
9    Louis Verbeeck, Flirt met de muze.
10  Walter Zone,  De huid van tederheid: een tussenbundel.

1962-1963 (10de jg.)

1    Paul Possemiers, Isolatie.
2    Francis de Preter, Stilte rapen.
3    Eric Heidbuchel, Euthanatos: gedichten.
4    Gaston Van Camp, Onberekenbaar ontbolsterd.
5    Frans Depeuter, Opium schuiven.
6    Bob De Nijs, Gestalten en tekens.
7    Jean Brüll, Het gebroken licht.
8    Frans Denissen, Concerto voor tamtam.
9    Sim Van der Auwera, De kwade hand.
10  Wim Hazeu, Achterebbe.

1963-1964 (11de  jg.)

1      Werner Abeele, Archetypen.
2      Ludo Frateur, Poreus.
3-4  Willy Spillebeen, Emmanuel Looten, de Franse Vlaming.
5      Marc Van Halsendaele, De kleine herfst.
6      Angèle Maenhout, Tussenspel in mineur.
7      Frans Depeuter, Tussen Heliopolis en Knossos.
8      Kristiane D’Haese, Onrust.
9      René Hooyberghs, Rond zijn.
10     Johan Van der Bracht, Een veulen in de prang.

1964-1965 (12de jg.)

1        Walter Beckers, Onvoltooid verleden.
2        Bert Peleman, Hellas zonder herdersfluit. Griekse reisgedichten.
3        Marnix Van Gavere, Droomwater.
4        Werner Spillemaeckers, Tekst in tekst asbest: gedichten.
5        Hans Kooger, Voetsporen.
6        Walter Lotens, Flitsen.
7        Karel Verleyen, Een handpalm op de ruit.
8        Ton Van Reen, Vogels.
9-10   Paul De Vree, Vlaamse Avant-garde (1921-1964)

 1965-1966  (13de jg.)

1       René Hooyberghs, Geboren worden.
2       Werner Abeele, Poëzie in 300 lijnen.
3       Kees Simhoffer, Woorden van aarde.
4       Jan Bax, Stemmen van Oranje.
5       Fernand Florizoone, De andere planeet.
6       Frans Denissen, Uit adem gesneden.
7       Jos Coveliers, Het menselijk bestel.
8       Werner Pauwels, Verloren gezongen zomer.
9-10  Jozef Deleu, Moderne Zuid- Afrikaanse Lyriek.

1966-1967 (14de jg.)

1      Bert Verm, Ergens het verhaal.
2      Pieter Aerts, Perpetuum Mobile.
3-4   Emile Verhaeren en Martien Beversluis, Gedichten: een keuze uit zijn werken.
5       Lieve Van Damme, Reizen en rozen.
6       Robin Hannelore, De ridderzwammen.
7        Dora Mahy, De draad der parken.
8        René Turkry, Olijfkleurig.
9        Richard Foqué, Alleen kringen.
10      Juul Bovée, De distelkroon.

1967-1968 (15de jg.)

1-2  Frans Depeuter, Dichten uit het nulpunt: een studie over Bert Schierbeek.
3     Roger Slegers, Een huis van was in het land.
4     Paul Desson, Aarde in de huid.
5     Jozef V. Meert, Een boek genaamd opstanding.
6     Herman Van Fraechem, Open cirkel.
7     Fred De Swert, Zijn naam is Roeland.
8     Marc Van Alstein, De tijd der tijdlozen: gedichten, 1966-1967.
9     Luk De Laat, Scherven.
10   Gi Mateusen, Van stofwolken geen sprake.

1968 (16de jg)

1      Neer Vantina, Kokosvezel achterwaarts.
2      Angèle Dalschaert, De vrijheid van de jagers.
3-5   Bob De Nijs, Een Catalaans bericht.
6      Paul de Vree, Poëzie in fusie: visueel, konkreet, fonetisch. (essay)
7      Emiel J. Janssen, Klein levensboek: gedichten-mozaiek.
8      Rick Baferys, Geboetseerde handen.

1969 (17de jg.)

1      Maarten Westenrode, Nevels rond Veerle.
2      Werner Abeele, Archetypen II.
3-4   Marcel Leemans, Ontluistering.
5      Katelijne Van der Hallen, Stille regen.
6      Fred De Swert, Myrtle in de nacht.
7      Wouter Kotte, Zetstukjes voor oogleden.
8-9   Jan Deloof, Maar nog zingt Bretanje: bloemlezing.
10    Richard Foqué, De dieren komen.

1970 (18de jg.)

1    Marc Van Alstein, Glas.
2    Bert Verm, Teksten Jenes.
3    Gust Vermeille, De vliegenier van lood.
4    Eddy Van Vliet, Columbus tevergeefs.
5    Walter Haesaert, Droevig feest.

BRUGGE: Uitgeverij ORION (1971-1982)

1971 (19de  jg.)

1    Gaston Van Camp, Gambiet: gedichten, 1962-1971.
2    Willem Kerstens, Want ik ben Johannes niet.
3    Zenta Tension, Een steen heeft geen hart: bloemlezing uit de hedendaagse Litouwse poëzie.
4    Paul Vanderschaeghe, Verlenglijn van het genezen.
5    Kristiane D’Haese, Thijm en Roosmarijn.
6    Pablo Neruda, Twintig liefdesgedichten en een wanhoopszang.

1972 (20ste jg.)

1    Robin Hannelore, De geselbank.
2    Willem M Roggeman, Het komt me voor dat ik Amerika ben: poëzie van de Beat Generation.
3     Lionel Deflo, Nieuw-realistische poëzie in Vlaanderen: een documentaire bloemlezing.
4     Fem Rutke, Geloofsbrieven van een vrouw.
5     Alijd Brink, Met stenen ogen in het park.
6    Sim van der Auwera, De leeuweriken zijn geslacht.

1973 (21ste jg.)

1    Anne Dellart, Krishna of: Schrijven op de leegte.
2    Carel Swinkels, De dames van de zondag.
3    Arthur-Kamiel Rotthiers,  Schepping en wijding.
4    Fred De Swert, Keltisch versteend, of: Het boek der gegevens.
5    Armand Van Assche, De chemie van de dauw.
6    Pieter A. Van Gennip, Uil tussen puinen: negen katernen van negen gedichten.

 

1974 (22ste jg.)

1    Clem Schouwenaars, Jongste gedichten.
2    Francis De Preter, Natuurgetrouw geschilderd en geschreven: een jaarkrans van gedichten.
3    Ferdinand Handtpoorter, Kleine kamerbrand; gedichten 1970-1972.
4    René Van Daele, Visserslatijn.
5    Gwij Mandelinck, De wijzers bij elkaar.
6    Bob De Nijs, De gouden schaduw van Rosalia: bloemlezing uit de Galicische poëzie.

1975 (23ste jg.)

1     Maxim De Winter, Het schaakspel en andere gedichten.
2     Marc Braet, Een voltooide zomer.
3     Nicole Doise, Voor een zachte sterveling.
4     Bernard Seulsten, Beuzeling.
5     Frans Depeuter, Uit zeven kelen.
6     Bert Decorte, Jozef Deleu e a (red.).: Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse en Franse vertaling

1976 (24ste jg.)

1    Paul Vanderschaeghe, Oostenrijkse poëzie in de twintigste eeuw: bloemlezing.
2    Liane Bruylants, Droomgestalten.
3    Fred De Swert, Wat je hoort zijn de vergeet-mij-nietjes.
4    Hervé J. Casier, Nabij het donkere water.
5    José De Poortere, Een dakhaas.
6    Jan Veulemans, Anders denkend.

1977 (25ste jg.)

1   Aleidis Dierick: Een zomer voorzien.
2   Luuk Gruwez, Ach, wat zacht geliefkoos om een mild verdriet.
3   Jan Vandamme, De omloop van het koper.
4   Paul Vanderschaeghe, Belijdenis in een schemering.
5   Gust Vermeille, Het is hard werken zoals de vogeltjes fluiten.
6   Robin Hannelore, De Kempense zwanezang.
7   Willem Persoon, Het niemandsuur.
8   Dora Mahy, Een handvol geurig hooi.
9   Kris Geerts, Selene, mijn lief.
10 Gilbert Demets, Alle schoonheid is vermetel: bloemlezing uit 60 jaar Russische poëzie.

1978 (26ste jg.)

1    Lucienne Stassaert, De sprekende gelijkenis.
2    Maarten Mourik, De vijf seizoenen.
3    Bob De Nijs en Jan Deloof, Te Gernika gelezen: een bloemlezing uit de Baskische poëzie.
4    Gerda De Vrieze, Het verschijnsel man: gedichten 1975-1976.
5    Lieve Van Damme, De lange draad.
6    Michel Thys, In het hart van de spin.

1979 (27ste jg.)

1     Jozefa Van Houtland, Op het terras van de maan.
2     Freek Dumarais, Wat zag mijn oog ? Haikoe’s.
3     Hanna Kirsten, De kou is uit de lucht.
4     Kris Geerts, Een lange droefheid als de avond valt.
5     Marc Yvert, Zachte legers.
6     Frans Deschoemaeker, Stroomsafwaarts.

1980 (28ste jg.)

1    Renée Van Hekken, Landschappen: gedichten; 1975-1978.
2    José De Poortere, De Sophar: gedichten, 1980.
3    Eric Derluyn, Het eerbare bestaan van de egel.
4    Roger Devriendt, Een kiemvrij taalgehucht.
5    Jan Biezen, Fluisteringen op slapeloze nachten.
6    Willy Tibergien, Zeventig voorbij: een keuze uit tien jaar Vlaamse jongerenpoëzie (1970-1979).

1981 (29ste jg.)

1    Jan Deloof, Bretanje is weer poëzie: een bloemlezing uit de hedendaagse Bretonse lyriek.
2    Aleidis Dierick, Blauwdruk voor een vriendschap.
3    Jan Veulemans, Ademhalen.
4    Willem Persoon, Regeneratie: gedichten 1977-1980.
5    Joris Denoo, Eendjes voeren.
6    René Van Daele, Efemeride.

1982 (30ste jg.)

1     Christiaan Germonpré, Ballet van blad, bloesem en bloed.
2     Fernand Florizoone, Het plukken van het riet.
3     Armand Ruthgeerts, Herfstgedachten.
4     S. Anderus, Sonnetten.
5     Katelijne Van der Hallen, Avondademen.
6     Aleidis Dierick, Tortels in het trappenhuis.
7     Gery Florizoone, Zij weet wat weelde is.
8     Christina Guirlande, Testament.
9     Francine Notteboom, Als strelen trager wordt.
10   Jo Verbrugghen, Het meisje en de eenhoorn.

GENT: Uitgeverij Poëziecentrum (1983-1995)

1983 (31ste jg.)

1    Lieve Thiebaut, Het getouw.
2    Norbert De Winne, Met klemgeraakte woorden.
3    Kristiane D’Haese, Huis zonder vader.

1984 (32ste jg.)

1    Roel Richelieu Van Londersele, Een nagelaten liefde.
2   Adriaan de Roover, Als een mes in een huis vol gekken.
3   Jo Verbrugghen, Noria. Vertaalde gedichten van oa Borges, Gérard de Nerval.
4    Mark Dangin, De moeder van de porseleinwinkel.

1985 (33ste jg.)

1    Bert Popelier, Klei en vuur.
2    Paul Van Loon, De vrede ligt in je armen.
3    Hendrik Carette, Klacht van een grootgrondbezitter en twintig andere gedichten.
4    Gary Snyder, Schildpadeiland. (vertaling)

1986 (34ste jg.)

1    Bert Popelier, Het lot van Horta.
2    Frank De Crits, Schrijnwerk.
3    Stefan Hertmans, Melksteen.
4    Jacques Roubaud, Iets donkers. Keuze, vertaling en nawoord van Jan H. Mysjkin.

1987 (35ste jg.)

1    Marc Debuysere, La malcontenta.
2    José De Poortere, Darwins gele schoentje.
3    Adriaan de Roover, Ik ruik de sterren al.
4    Gregory Corso, Dichter liftend langs de snelweg.

1988 (36ste jg.)

1    Jean-Marie De Smet, De mooie leegte.
2    Lut De Block, Landziek.
3    Joris Denoo, Binnenscheepvaart.
4    Roel Richelieu Van Londersele, Invoelen.

1989 (37ste jg.)

1    Ferdinand Handtpoorter, Franse paradijzen.
2    Marcel Vanslembrouck, Zavelzand.
3    Jean-Paul Den Haerynck, Bouwval.
4    Aleidis Dierick, Het land van de vijand.

1990 (38ste jg.)

1    Marcel Obiak, Landschap met klankbodem.
2    Marc Debuysere, Droomkoorts.
3    Christiaan Germonpré, Tweespraak.
4    Hedwig Speliers, Magica Materia.

1991 (39ste jg.)

1    Patrick Lateur, Catacomben.
2    Fernand Florizoone, Zee van naamloosheid.
3    Frans Denissen, De schuld van Newton.
4    Rita Geys, Een vinger in het oog.

1992 (40ste jg.)

1    Guido van Hecke, De mond van een man.
2    Anne-Marie Demoen, Waterlicht.
3    Katelijne Van der Hallen, Verdraagzaam de tijd.
4    Roel Richelieu Van Londersele, Een jaar van september: gedichten, 1980-1992.
5    André G. Christiaens, Ver van vreemd. vertaalde gedichten

1993 (41ste jg.)

1    Alain Delmotte, Grondbezit.
2    Jan Braet, Zwarte zee.
3    Solange Janssens, Mondschuw.
4    Hendrik Carette, Een raaf in Raversijde: een manuaal met gedichten, maren en missiven (1986-1992).

1994 (42ste jg.)

1    Willem M. Roggeman, De uitvinding van de tederheid.
2    Patrick Lateur, De speelman van Assisi.
3    Gie Devos, Beweeglijk wit.
4    Ivan Ollevier, Efemeriden.
5    Mark van Tongele, Zij gedichten.
6    Jan H. Mysjkin, Verlangen, ekspolzie (blind geheugen, inskripties).

1995 (43ste jg.)

1    Willy Spillebeen, Land van vergeten.
2    Lucienne Stassaert, Blind vuur.
3    Christiaan Germonpré, Onsterfelijk blauw.
4    Jan Van der Hoeven, Nuange, en ander gedichten.