home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

home vervolg

Er zijn wel een aantal regels:

Neutraal

De keuze van de schrijvers gebeurt neutraal zonder vooroordeel of voorkeur. Ook Franstalig schrijvende Vlamingen zoals Verhaeren, De Coster, Lemmonier enz. krijgen hun plek. Aan welke kant schrijvers stonden tijdens de twee wereldoorlogen speelt geen enkele rol. Tot welke zuil ze in de 19de , begin 20ste eeuw stonden heeft geen belang. Wat telt is: zijn ze een schakel in de Vlaamse schrijverstraditie of zijn ze dat geweest. En verder niets.

Correctheid en volledigheid

Er werd gestreefd naar correctheid en zo mogelijk een mate van volledigheid. Onze bronnen worden vermeld. Via een digitale zoektocht in de Koninklijke bibliotheek te Brussel en de Consciencebibliotheek te Antwerpen kwamen we de uitgevers op het spoor en soms ook werken die de volledigheid ten goede komen. Occasioneel werden ook de universiteitsbibliotheken van de universiteiten van Leuven en Gent geraadpleegd.

Verder werden zowel boeken als websites geraadpleegd. Bronnen worden zoveel mogelijk aangegeven.

Ik vond en vind nog steeds het project ‘schrijversgewijs’ boeiend. Als het me één ding geleerd heeft dan is het wel hoe diep de geschiedenis van de Vlaamse letteren doordrenkt is van en verbonden met de socio-economische en politieke geschiedenis. Ook wanneer sommige schrijvers er proberen aan te ontsnappen.

Ik hoop dat U dat ook vindt.

Jan Venderickx

augustus 2010