home | Inloggen
Aantal schrijvers: 594 | Aantal boeken:

19.538

 

 

De basisdocumentatie

Schrijversgewijs: De basisbibliotheek

 

Literair-historische overzichten

Deze lijst van boeken vormen als het ware de onderstroom voor de informatie van heel wat geciteerde auteurs binnen ‘Schrijversgewijs’. Vandaar dat enkel boeken vermeld worden die een algemeen karakter hebben, een grote periode literair-historisch in kaart brengen.

Monografieën of tijdschriftartikels over individuele schrijvers vindt U op de bladzijde die aan de schrijver is gewijd.

Bibliografieën

Tevens vindt u een overzicht van de bibliografieën (algemeen en van individuele auteurs ) die bij het opstellen van de bibliografieën in Schrijversgewijs werden geconsulteerd.

 

I. LITERAIR-HISTORISCHE OVERZICHTEN

A. PROZA – TONEEL

19de eeuw

 • Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 1. KANTL Gent 1999.
 • Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 2. KANTL Gent 2001.
 • Ada Deprez: Walter Gobbers; Karel Wauters (red.): Hoofdstukken uit de Vlaamse letterkunde in de 19de eeuw. Deel 3. KANTL Gent 2003.
 • Greet Draye, Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen. 2009. -458p.
 • Liselotte Vandenbussche, Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914). KANTL Gent. 2008. -514p.

20ste eeuw tot 1945

 • Prof. Dr. M. Rutten; Prof. Dr. J. Weisgerber (red.), Van “Arm Vlaanderen” tot “De voorstad groeit” 1888-1946. Standaard Uitgeverij 1988.
 • Jean Weisgerber, Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Polak en Van Gennep Amsterdam (1964).
 • Geert Buelens, Matthijs de Ridder & Jan Stuyck (red.),  De trust der vaderlandsliefde: over literatuur en Vlaamse beweging 1890-1940. AMVC-Letterenhuis. Antwerpen 2005.

Schrijvers en ‘culturele collaboratie’

 • L. De Vos, Y. T’Sjoen, L. Stynen (red.), Verbrande Schrijvers ‘culturele’ collaboratie in Vlaanderen 1933-1953. Academia Press Gent; p. 135-142.

1945-heden

 • Hugo Brems, Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam Uitgeverij Bert Bakker 2006;
 • Keustermans, Lisette, (red) ; Raskin, Brigitte ,(red.), Veel te veel geluk verwacht. Schrijfsters in Vlaanderen 1 , (reeks: Schrijfsters over schrijfsters), Antwerpen: Manteau; Amsterdam: Meulenhoff. -249p. : ill.
 • Keustermans, Lisette, (red) ; Raskin, Brigitte ,(red.), Als een wilde tuin : schrijfsters in Vlaanderen 2, (Reeks: Schrijfsters over schrijfsters), Antwerpen: Manteau; Amsterdam: Meulenhoff ; 1996. – 279 p. : ill..

Diversen

 • Stefan Brijs, De vergeethoek. Uitgeverij Atlas 2003.
 • Stefan Brijs, Korrels in Gods grote zandbak: schrijvers van Turnhout. Turnhout: De Warande 2006
 • Kevin Absillis, Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970). Meulenhoff/Manteau 2009, 688pp.
 • Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. 2001.
 • Joost Joosten, Feit en tussenkomst. Geschiedenis en opvattingen van Tijd en Mens (1949-55), Uitgeverij Van Tilt. Nijmegen 1996.
 • Ludo Simons, Het boek in Vlaanderen sinds 1800. Een cultuurgeschiedenis. Tielt, Uitgeverij Lannoo nv. 2013. -639p.

 

B. POËZIE

 • Hugo Brems en Dirk De Geest, Wij bloeien, maar bloeien tevergeefs. Poëzie in Vlaanderen 1945-1955 , Acco,Leuven 1988.
 • Hugo Brems en Dirk De Geest, Barbaar in mijn mond. Poëzie in Vlaanderen 1955-1965 , Acco, Leuven 1989.
 • Hugo Brems en Dirk De Geest, Opener dan dicht is toe. Poëzie in Vlaanderen 1965-1990 , Acco, Leuven 1991.

 

BIBLIOGRAFIEËN

Algemeen

 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007

Individuele auteurs 19de eeuw

 • Anton Bergmann
  • Ludo Stynen, De taal was gans het volk. Biografie Anton Bergmann. Uitgeverij Manteau. 2006.
 • Alfred Hegenscheidt
  • Hegenscheidt-Heyman, Madeleine. 1977. Leven met een schrijver: biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de memoire van Madeleine Hegenscheidt-Heyman en met editie van onuitgegeven documenten. Antwerpen: Ontwikkeling. 382 p.
 • Ferdinand Augustijn Snellaert
  • Prof. Dr. Ada Deprez, Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872) Deel II Bio-bibliografische lijst van de correspondenten – Bio-bibliografie van F. A. Snellaert. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1978.
 • Jan van Droogenbroeck (alias Jan Ferguut)
  • Monique Van den Bossche, Bibliografie van en over J.A. Van Droogenbroeck alias Jan Ferguut. In: Heemkundig jaarboek 6e jaargang 1971, Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. pp 43-64.
 • Jan Frans Willems
  • De Prez, A., Jan Frans Willems (1793-1846) Monografieën over Vlaamse letterkunde nr 34. 1964

Individuele auteurs 20ste eeuw

Jozef Arras

 • Oscar Van der Hallen, Jozef Arras (1890-1919), een vergeten Liers Letterkundige. In: ‘T Land van Ryen ; Driemaandelijks Cultureel Liers Tijdschrift. jg.VI, afl. 3 (Jozef Arras nummer) 1956 pp. 97-103

Lode Baekelmans

Cyriel Buysse

 • Rob. Roemans, Kritische Bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyr. Buysse. Met een inleidend woord van Achilles Mussche, een portret van Cyriel Buysse en een facsimile van het handschrift van den schrijver, volgens een onuitgegeven bladzijde. Kortrijk, Uitgave Steenlandt, 1931. Paperback. Met flappen. Groot-8vo. 133 pp. (getint papier). (Kritische Bibliographie van Vlaamsche Schrijvers, nr. 1).

Johan Daisne

 • Johan Vanhecke, Johan Daisne, Een handschrifteninventaris met bibliografie van zijn verhalend proza en toneelwerk. Publikatie SBA/AMVC 25. Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven Antwerpen, 1989 122p.

Emmanuel de Bom

 • Paul van Tichelen, Bibliografie van en over Emmanuel de Bom. De Sikkel, Antwerpen, 1947, 320p.

Pol de Mont

 • Dr. George Meir, Pol de Mont. Een studie over zijn leven en werk. De Sikkel, Antwerpen, 349p. Met omvangrijke bibliografie pp.271-335.

Bob de Nijs

 • Hilda van Assche,  Bob de Nijs, auteur en vertaler: chronologische bibliografie; inleiding door Jan van der Hoeven. Brussel: Diapason, 1998. 31 p.

Guido Gezelle

Karel Jonckheere

 • Rob. Roemans en Hilda van Assche, Bibliografie van Karel Jonckheere, ingel. door Angèle Manteau en Karel Jonckheere; met een portret getekend door Loe Nagels. Hasselt : Heideland, 1967 -254p.

Jet Jorssen

 • De Bleser, Leven en werk van Jet Jorssen, De Nederlanden, A’pen, 1988, 80p

Julien Kuypers

 • Dr. Roemans en Dra. Hilda van Assche, Analytische bibliografie van Julien Kuypers, Heideland, Hasselt, 1968, 99pp.

Lambrecht Lambrechts

 • Gerard P. Michiels, Lambrecht Lambrechts, Leven en Werk. Bibliografie. Uitgeverij Roger Hellinx, Hoeselt 1982. (Bibliografisch deel pp 290-408

Jozef Muls

 • Rob Roeman, Bibliographie van Prof. Dr. Jozef Muls, in: Werk. (Bloemlezing gepubliceerd ter gelegenheid van Muls 60ste verjaardag). Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographie door Rob. Roemans. Diest: Kunstuitgeverij Pro Arte. pp 516-541.

Jan H. Mysjkin

 • De bibliografie werd grondig bijgestuurd en uitgebreid door de auteur zelf. De heer Mysjkin bezorgde Schrijversgewijs tevens het grootste deel van het fotomateriaal van zijn boeken.

Jules Persyn

 • De volledige bibliografie van J. Persyn in: Prof. Dr. J. Persyn, 1878-1928. Gedenkboek, Antwerpen 1928 pp. 77-97 (tot 1928). Aangevuld voor de jaren 1928 tot 1933 door M. Boey in: Dr. J. Persijn. Zijn leven-zijn werk. Verhandelingen van de Katholieke Hoogeschooluitbreiding nrs 374-375 Antwerpen 1939 pp. 102-104.

Maurits Sabbe

 • Rob Roemans, Analytische bibliografie van en over Prof. Dr. Maurits Sabbe. Gent, 1933
 • Bij DBNL electronisch consulteerbaar.

Clem Schouwenaars

 • Antiquariaat Erik Tonen, Catalogus 21 ter gelegenheid van de tentoonstelling CLEM SCHOUWENAARS 11 juni-2 juli 2000 (niet gepagineerd) Bevat uitgebreide beschrijving van zowel de publicaties als de manuscripten van de auteur.

Stijn Streuvels

 • Rob. Roemans, Hilda Van Assche, Bibliografie van Stijn Streuvels. Uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen Utrecht, 1972, 248pp.

Lambert Swerts

 • Monda De Munck, Louis Roppe, Leven en werk van Lambert Swerts, Wijnegem: Drukkerij Hertoghs, 1972 -117p. + ill.

Felix Timmermans

 • Hilda Van Assche en Richard Bayens, Bibliografie van Felix Timmermans in: Julien Van Remoortele, Felix Timmermans. Mens, schrijver, schilder, tekenaar. 1972 Mercatorfonds NV Antwerpen. ( Bibliografie pp.195-267).

Fernand Toussaint van Boelaere

 • Roemans, Rob, Analytische bibliographie van en over F. V. Toussaint van Boelaere, met literair-critische beschouwingen van Aug. Vermeylen e.a.; en een verantwoording van F. V. Toussaint van Boelaere. Ledeberg : Erasmus, 1936, XXXII, 170 p.
 • Bij DBNL electronisch consulteerbaar

Karel Van de Woestijne

 • Richard Baeyens, Selectieve bibliografie van & over Karel van de Woestijne. Uitg. Marnixring Drijpikkel. 1992. -157p. (Een pareltje van een uitgave !!!)

Kamiel Vanhole

 • Samengesteld door Mevr. Agnès Van Emelen, rechtstreeks vanuit het archief van Kamiel Vanhole.

Marcel Van Maele

 • Pas, Johan en T’Sjoen, Yves (sam.): Marcel van Maele in meervoud. Catalogus van boeken, prenten en multiples. Pandora Publishers, Antwerpen, 2014. -199p.

Edmond Van Offel

 • Ronny Janssen. In: De wereld van Edmond van Offel, De Rode Beuk, 1968 pp. 95-153 (de bibliografie bevat ook een chronologische lijst van alle boeken die door Edmond van Offel werden geïllustreerd.

August Vermeylen

 • Dr. Rob Roemans, Het werk van Prof. Dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1953. 481 + [II] p.

Gerard Walschap

 • Drs. Hilda van Assche, Bibliografie van Gerard Walschap. Hasselt, Uitgeverij Heideland-Orbis N.V.,1974. 315pp.

Albert Westerlinck

 • Hilda van Assche en Richard Baeyens, Bibliografie van Albert Westerlinck. In: J.J. Aerts, Verwondering en rekenschap. Opstellen over Nederlandse letterkunde. Universitaire Pers, Leuven, 1978, pp. 257-360.