home | Inloggen
Aantal schrijvers: 547 | Aantal boeken:

15793

Van Saarloos Vic

VAN SAARLOOS Vic

Van Saarloos Vic 0

1924 – Schoten,  31/08/1994

Kunstenaar, journalist en columnschrijver bij De Rode Vaan, dichter

Van socialisme droom je niet
dat verdedig je met geweren.
Als ’t ongedierte het tij wil keren,
geldt één parool: ‘Vooruit en schiet!

 

BIOGRAFIE

1924: geboortejaar van Vic van Saarloos.

Over sociaal geëngageerde schrijvers en kunstenaars ter linkerzijde is tot op heden – jammer genoeg – weinig studiewerk beschikbaar.

We citeren uit ‘: La critique littéraire communiste en Belgique. Le Drapeau Rouge et De Rode Vaan (1944-1956)’ p.18:

Non seulement la critique littéraire communiste constitue une part substantielle de la production culturelle du parti, mais son analyse permet également de dégager d’autres composantes de cette production. Ainsi, à travers les comptes rendus relatifs à la littérature « nationale », apparaîtront un ensemble d’œuvres littéraires propres au sous-champ communiste, dont les auteurs sont en grande partie oubliés aujourd’hui : Charles-Louis Paron, David Scheinert, André Glaude, Ita Gassel et Charles Moisse du côté francophone, Mark Braet, Vic van Saarloos, Emmanuel Laureys (pseudonyme de Karel Ruys), Jozef Versou et Georges Van Acker du côté néerlandophone.

1948-1950: redacteur bij Voorpost een tijdschrift  waar jongere communistische dichters aan het woord kwamen: Georges Van Acker, Vic Van Saarloos, Staf Rummens… die strijdbare en retorische verzen leveren, uit idealisme dikwijls, maar vaker uit verbittering geboren en poëtisch jammer genoeg van geringer gehalte. De meest talentvolle van de groep is stellig de Bruggeling Mark Braet die een strijdbaar, ongekamd, mannelijk vers schrijft

Van Saarloos Vic 1

31 augustus 1994: overlijden van Vic van Saarloos te Schoten.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Website

Vic Van Saarloos (1924-1994) – dagelijks iets degelijk

SMAAKMAKER

Licentiaat

Elsschot, ouwe rakker, gij hebt in uw leven
Arm in arm met schijnheiligheid gewandeld;
Ge hebt haar als een oudvriendin behandeld,
Maar door uw boeken zij het u vergeven.

Men heeft , vriend, op alle wijzen uitgebuit;
De critici die u na jaren weer ontdekten.
En van den toren bliezen in hun blote huid,
Bedenkend dat slechts hùn geschal belang opwekte.

De schrijvelaars van dezen, dit is onzen tijd,
Die van bewondering slechts benden kwijlen bleven;
En bijna riepen, in bekrompen ijdelheid :
Maar ziet, hoe over Elsschot IK hier heb geschreven !

De Staatsprijs heeft de Dichtren naar uw huis gestuwd,
Waar u ’t  redactie-lidmaatschap werd aangeboden
Met u, die prijzen, pracht en praal en pronken schuwt,
Werd uitgepakt als met een jas naar laatste mode.

De dichtren van vandaag, waarvan ik denk er een
Te zijn, meenden gelijk een prooi u na te jagen,
En sleepten u op ’t podium om daar alleen
Tekijk te staan en uit uw oeuvre voor te dragen.

Zo werd gij, makker, naar noodwendigheid gebruikt,
Al spijt het mij die wrange woorden neer te schrijven
Maar of de andren wensen dat ‘k hier nederstuik
Of in een helse kramp mijn hand nu zou verstijven.

Toch hoop ‘k dat eindelijk de tijd gekomen is,
Waarop men u, die rust verlangt, met vreê zou laten
De goede rust, die slechts een smeulend dromen is,
Komt toe aan moegevochten, bevende soldaten…

Uit: Distels op sterk water (1951)

BIBLIOGRAFIE

Woordje vooraf

De bibliografische gegevens werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience –Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
  • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
  • POËZIECENTRUM vzw – Gent

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klik op de foto

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgever 1ste druk
z.d.
[1949]
Oude thema’s (gedichten) Van Saarloos Vic 5 Berchem-Antwerpen: Uitg. ‘De Nieuwe Tijd’. -31p.

Afmetingen: 20.80 x 15.50 (ingenaaid)
1951 Distels op sterk water. (dichtbundel) Van Saarloos Vic 4 Antwerpen: Uitg. ‘De Nieuwe Tijd’. -24p.

Afmetingen: 20 x 13.40 (ingenaaid)
Colofon: Van deze dichtbundel werden vijf en twintig exemplaren niet in de handel gebracht. Zij werden genummerd van 1 tot 25 en voorzien van een opdracht en de handtekening van de schrijver.
Gedrukt op de persen van de DRUKKERIJ “Reka”, Admiraal de Boisotstraat 39, Antwerpen – tel. 38.03.42
z.d.
[1952]
Verzen van vandaag. (strijd- en hekelpoëzie) Van Saarloos Vic 2 Antwerpen: Uitg. ‘De Nieuwe Tijd’. -32p.

Afmetingen: 20.80 x 13.50 (ingenaaid)
Drukkerij Mercurius, Antwerpen
z.d.
[1954]
De vierkante vier. Verzen van Marc Braet, Etienne Geerts, Staf Rummens, Van Saarloos; ingeleid door Willem Elsschot. S.l.:  uitgeverij ‘De Hele Wereld’ . Ongepagineerd, losbladig.
z.d.
[1963]
Graantjes pikken. (verhalen) Brussel: N.V. Volksuitgave. – 95 p.

Afmetingen: 21.25 x 13.50 (ingenaaid)
Colofon:
De hier gebundelde stukjes verschenen onder pseudoniem MOSTERD  in “de rode vaan” en werden uitgegeven door N.V. Volksuitgaven Kazernestr. 33-35, Brussel België. Voordracht en uitzending alleen met toestemming van de schrijver. Alle rechten voorbehouden.
z.d.
[1963]
Mosterd: dwaze verhalen en andere knotsgekke rommel uit de kolderkelder. (verhalen) Brussel:  N.V. Volksuitgaven, , s.d., 46 p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (ingenaaid)
Colofon:
De hier gebundelde stukjes verschenen onder pseudoniem MOSTERD  in “de rode vaan” en werden uitgegeven door N.V. Volksuitgaven Kazernestr. 33-35, Brussel België. Voordracht en uitzending alleen met toestemming van de schrijver. Alle rechten voorbehouden.
z.d.
[1973]
Van toen tot nu (gedichten)

Beperkte uitgave in eigen beheer.
Deeltitels: oud zeer; middelbaar en hoger; privacy; gal.
 Van Saarloos Vic 3 Eigen beheer: Van Saarloos Victor. -44p.

Afmetingen:21 x 13.50 (ingenaaid)
Deurne: Drukkerij Lode Opdebeek Tweemondstraat 278, Deurne (Antwerpen)
z.d.
[1973]
Home Sweet Home. (novelle) Eigen beheer: Van Saarloos Victor. -55p.

Afmetingen: 21.50 x 13
Deurne: Drukkerij Lode Opdebeek Tweemondstraat 278, Deurne (Antwerpen)
z.d.
[1975]
Werkloos/Home Sweet Home. (verhalen) Eigen beheer: Van Saarloos Victor. -80p.

Afmetingen: 21.50 x 14 (geniet)
De hier gebundelde verhalen “Werkloos” en “Home sweet home”  verschenen reeds eerder als nummers 43 en 48 van tijdschrift Kruispunt – Summier.
Deurne: Drukkerij Lode Opdebeek Tweemondstraat 278, Deurne (Antwerpen)
z.d. Slotzang voor de vrienden. Gedichten S.l., s.d. [na 1991].  -53 p