home | Inloggen
Aantal schrijvers: 555 | Aantal boeken:

15793

Meyland, Frank

Frank Meyland

Gent, 26 augustus 1920 – Gent, 31 mei 1993

Dichter, oprichter van het tijdschrift Podium (1943-1944)

 

BIOGRAFIE

28 augustus 1920: Geboren te Gent als Hubert Ascoop

Meyland studeerde kunstgeschiedenis in Gent. Hij schreef ook onder de pseudoniemen D. Raak en Frieda Oosterlinck.

1942: Debuteerde als dichter met de bundel Andante, uitgegeven bij het Brugse uitgeverijtje N.R.B. Vlaanderen, waarvan Oscar Giraldo, toen student Germaanse filologie te Gent, en Arthur Geschier (Brugge 1922-Biron/Erezée 2007) de leiding hadden en dat ressorteerde onder de Brusselse uitgeverij Nouvelle Revue de Belgique.

1942: Hij was medeoprichter van het Vlaamse poëzietijdschrift Podium (1942-1944), waaruit hij samen met Leo Aerts (ps. van Gerard van Elden) en Luc Danhieux (ps. van Luc van Geertsom) een bloemlezing uit het werk van jonge dichters samenstelde. Van november 1943 tot maart 1944 verschenen er 9 afleveringen.

1943-1944: Leefde ondergedoken.

  • Podium was eigenlijk ontstaan als een reactie op de negatieve kritiek die een bloemlezing Heksenketel (1942, samengesteld door Oscar Giraldo) had gekregen. De stichters van Podium wilden bewijzen dat de jongeren wél waardevol werk schreven. Zij kondigden hun tijdschrift aan als tweemaandelijkse bloemlezing uit het werk van jongeren (dit was de aanvankelijke ondertitel), zodat het zonder goedkeuring van de bezetter kon verschijnen. In een korte programmaverklaring lichtte Van Elden de bedoeling ervan toe, nl. aantonen “dat (de dichters uit) de jongere generatie uit nog iets anders bestaat dan uit swing-, zazou- en decadentierijmelaars”. Het tijdschrift stond ook open voor andere genres dan poëzie, bv. voor toneelwerk en kritische bijdragen. Vanaf de tweede jaargang werd de ondertitel letterkundig tijdschrift der jongste generatie en bleef het verschijnen zonder toelating van de bezetter.

Podium bevatte werk van o.m. de stichtende redactieleden maar ook van o.m. Adriaan Magerman en van latere staatsprijswinnaars als Bert Decorte, Hubert Lampo, Piet van Aken en Hubert van Herreweghen.

Merk op: dit tijdschrift is niet te verwarren met het eveneens literaire tijdschrift Podium dat van 1944 tot 1969 in Amsterdam zou verschijnen.

1948: Mede stichtend lid van de Vereniging voor Katholieke Oostvlaamse schrijvers (V.K.O.S.) te Gent.

Meyland was een voorstander van een nieuwe ‘klassieke’ poëzie. Zelf schreef hij elegische en weemoedige verzen, gebundeld in Andante (1942), Gestamelde elegieën (1946), Mors et vita (1947) en Aendachtigh (1953).

31 mei 1993: overleden te Gent.

 

Meer over Frank Meyland

  • BNTL; WP-lexicon;
  • M. Kersten, ‘Frank Meyland’, in: D. Peeters (red.). Kunstenaars van heden: een reeks boeken over Vlaamse kunstenaars 8 (1962), p. 73-85;
  • R. van de Perre, ‘Frank Meyland’, in: Oostvlaamse literaire monografieën (1985), p. 129-160;
  • B. Ranke, ‘In memoriam Frank Meyland  Gent 26.08.1920 – 31.05.1993’, in: Mededelingen (1994) 150, p. 25-28.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

 

SMAAKMAKER

 

Is dit het land van u en mij?
Ik hoor geen vogel meer, geen lied
dan het gefluister aan mijn zij
 
van uw geliefde stem. Verdriet,
herinnering en knagend’ spijt,
waarom verplettert gij mij niet
 
onder uw zwaren last? Ik schrijd
afwezig door het vochtig gras,
en hoor uw naam gebenedijd
 
in ieder klein geluid, en ’t vlas
van uwe haren geurt nog na
in ’t schroeien van het wild gewas.
 
Voorbij. Gij zijt mij slechts nog nâ
in angst en nutteloos geschrei.
Ach, waar ik thans afwezig ga,
 
was dit het land van u en mij?

 

(uit: Gestamelde Elegieën).

 

Lichaam en ziel

Dat zij met haar ogen, haar handen,
met de warmte van haar mond,
dat zij met haar weerloze handen,
hemel en aarde verbond,
 
dat zij met de vrucht van haar lippen,
de pit, de droesem, de draf,
dat zij met haar smeltende lippen,
zich gans overwonnen mij gaf,
 
mijn god, dat zij mij kon beminnen,
dat haar hart voor mij openviel
is meer dan ik ooit kon gewinnen,
is volheid van lichaam en ziel.

 

(uit: Stoppelveld)

 

 

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
  • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles
  • POËZIECENTRUM vzw- Gent

Om de foto in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1942 Andante. (poëzie)

Deeltitels: Andante; Ontmoetingen; Op den drempel; Kleine suite
Lino door Max Van Damme
Brugge: N.R.B.. Vlaanderen. (Peerdenstraat 9 – Brugge) –[41]p.

Afmetingen: 18 x 13.80 (ingenaaid)
Colophon: van dezen bundel werden 150 luxe-exemplaren gedrukt op creem editiepapier, genummerd van 1 tot 150.
Dit is n°

 

 

1943 Memoria. (poëzie) Antwerpen: Uitgeverij Die Poorte. -64p.
1946 Gestamelde elegieën. (poëzie)

Inleiding door Paul de Ryck ;
Penteekening van Marc Neels
Hoogstraten: Moderne uitgeverij. -20p.

Reeks:De Spiegel Maandblad voor Poëzie Jg. 2 nr 5 mei 1946
Afmetingen: 21.60 x 13.70 (geniet)

 

 

1947 Mors et vita. (poëzie)

Deeltitels: Terzinen; Alleenspraken van een zieke; In memoriam
Antwerpen: De Brug. -25p.

Reeks: Mens en Muze nr 3
Afmetingen: 19.50 x 15.20 (ingenaaid)
 
Colophon: Als derde nummer in de eerste reeks “Mens en Muze” onder de redactie van Ivo Michiels, Paul de Vree, Adriaan de Roover, voor de uitgeverij De Brug te Antwerpen, gedrukt op de persen van de Drukkerij M. Th van Ael in de maand Februari van het jaar 1947. De eerste oplage bedraagt vijf-honderd exemplaren, genummerd van 1 tot 500. Dit is nr.

 

1953 Aendachtigh. (poëzie) Antwerpen : De Nederlandsche boekhandel. -62p.

Afmetingen: 22.8 x 14. 6 (ingenaaid)
1957 Gestamelde elegieën. (poëzie)

Tweede vermeerderde en herziene uitgave
Lier: De bladen voor de Poezie. -28p. + bijblad.

Reeks: De bladen voor de Poëzie. Jrg.5, nr.4 [tweede serie]
Afmetingen: 20.70 x13.50 (ingenaaid)
 
Colofon: Deze “Gestamelde Elegieën” van Frank Meyland ontstonden in de jaren 1942-1944, en werden reeds gedeeltelijk uitgegeven in 1946. De bundel werd gedrukt op de persen van de drukkerij Sanderus te Oudenaarde, in opdracht van de Bladen voor de Poëzie, als vierde nummer van de vijfde jaargang, in de maand Oktober 1957

 

 

1962 Op fluistertoon. (poëzie)

Deeltitels: De overkant; Drieluik voor Maria; Ballade van de ledepop; Herschreven dagboek
Antwerpen: Uitgeverij Die Poorte. -55p.

Afmetingen: 22.90 x 14.60 (ingenaaid)
Colofon: Gedrukt van de Baskerville op de persen van Die Poorte in februari 1962. De eerste oplage bedraagt 300 exemplaren, genummerd van 1 tot en met 300.
Dit is nr.
1977 De Vlaamse poëziedagen. Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. -32p.

Reeks: Oostvlaamse literaire monografieën. – -, Gent; vol. 2
z d Stoppelveld. (poëzie)

Deeltitels: Ierland 1963; Koorts ; Dromen bij dag; Tedere liedjes.

 

Uitgave eigen beheer. -44p.

Afmetingen:29 x 20.70 (A-4 formaat)
“Dankbaar in memoriam aan mijn lieve man en onze goede vader
Zoals hij altijd had gewild, samengebracht voor familie en vrienden.”