home | Inloggen
Aantal schrijvers: 548 | Aantal boeken:

15793

Germonprez, Fred

Maakt deel uit van:

FRED GERMONPREZ

De Panne, 30 december 1914 – Kortrijk, 27 maart 2001

Journalist, schrijver van romans en luisterspelen, essayist.

 

BIOGRAFIE

30 december 1914: Werd geboren te De Panne als Fred (Jan Eugeen) Germonprez.

 • Zijn vader Hector was griffier bij het vredegerecht te Nieuwpoort; zijn moeder Ernestine Dosogne dreef een witgoedwinkel; het gezin telde 5 kinderen: drie jongens en twee meisjes

Hij deed zijn middelbare studies (Grieks-Latijnse humaniora) te Nieuwpoort en Moeskroen (poësis en retorica) en wou daarna rechten gaan studeren. Een zware longziekte verhinderde hem verder te studeren in de rechten of politieke en sociale wetenschappen;

 • Hij kuurt in de streek van Averbode, waar hij Ernest Claes en Felix Timmermans leert kennen;
 • Het contact met de Norbertijnen van de abdij leidt ertoe, dat hij in 1936 in hun bekende serie Vlaamse Filmpjes met Een drama in de sneeuw zijn literair debuut maakt;

1935: Weldra kreeg hij met zijn gedichten en verhalen ook toegang tot het maandschrift De Vlaamsche Gids en het weekblad Nieuw-Vlaanderen, dat door Prof. Dr. H.J. van de Wyer opgericht werd als orgaan van de Vlaamse Concentratiebeweging.

1936: Debuteerde met een Vlaams Filmpje – toen nog Vlaamsch Filmke genoemd – , getiteld Een drama in de sneeuw, dat hij naar Franse tekst van René Joinville vertaald en aangepast had.

1938: Verscheen zijn eerste novelle “Kinderen van de zee”, dat te Brussel door De Phalanx uitgegeven werd.

1939 – 1945: Kort vóór de bezetting door de Duitsers werd Germonprez secretaris van de Commissie van Openbare Onderstand (het huidige OCMW). in Nieuwpoort (cf. De Westkust onder vuur, 1940), wat met zich meebracht dat hij bij de bevrijding werd opgepakt, veroordeeld en in eer hersteld.

Enige tijd vond hij werk als redactiesecretaris bij het Brusselse weekblad Omroep.

1946: Kwam in dienst van het dagblad Het Volk, editie van Het Volk – De Koerier van West-Vlaanderen te Kortrijk.

19 december 1951 tot 1980: Kreeg de leiding over de regionale editie van de christendemocratische krant ‘Het Volk’ – ‘Koerier van West-Vlaanderen’,

 • Zijn pen was scherper dan zijn tong en in zijn rubriek “de puntjes op de i” (naam die hij zelf had gekozen) schrok hij er niet voor terug om standpunten in te nemen die diametraal ingingen tegen de lijn van het blad. Niet zelden waren interne conflicten het gevolg.

Naast zijn routinevoer voor de malende persen, schreef Germonprez ook tal van romans.

1950: werd bekend door het populaire “Iseland, Iseland” (1950), een brok stevige en breed geschilderde epiek over de IJslandvaart.

In latere werken kwamen ook historische onderwerpen aan bod.

1952: Publicatie van De Moerduivels over de drooglegging van de moeren (veenmoerassen) langs de Noordzeekust.

1957:Kaper Jan Bart”, een roman rond de figuur van de Duinkerkse kaper, die leefde van 1650 tot 1702.

1964: “Dossier Bakelandt“, handelt over de exploten van de omstreden rebel Bakelandt in de tijd van de Franse bezetting op het einde van de 18de eeuw. In 1967 bewerkte hij dit verhaal voor het toneel.

Ook sociale problematiek ging Fred Germonprez niet uit de weg.

1961: In “Hanen en kraaiepoten” belichtte hij  de moeilijkheden van de grensarbeiders.

1980: Pensionering bij de krant Het Volk

Fred Germonprez schreef ook talrijke luisterspelen, die door de Nationale Zender van de BRT en de Gewestelijke Omroep West-VIaanderen werden uitgezonden. In 1962 werd hem de Theo de Rondeprijs van de “Sabam”, voor het luisterspel, toegekend.

Verscheidene van zijn werken werden vertaald in het Frans, Duits, Pools en Hongaars. Weinig Vlaamse schrijvers kunnen er als hij op bogen dat van hun boeken in Tsjechië honderdduizenden exemplaren verkocht zijn.

De laatste decennia is zijn populariteit weggedeemsterd.

27 maart 2001: Fred Germonprez overleed te Kortrijk.

BEKRONINGEN

 • 1959: Dr. Karel Barbierprijs 1957-’58 van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor Kaper Jan Bart
 • 1962: Theo de Rondeprijs van de “Sabam”, het beste luisterspel voor Overkomst dringend gewenst (1961);
 • 1974: Prijs van de Scriptores Catholici voor zijn gehele oeuvre;
 • 1976: Lode Baekelmansprijs van de Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1973-’75 voor Haaien op de kust

MEER OVER FRED GERMONPREZ

 • Joost Strosse,  Fred Germonprez: leven en werk. Tielt: Lannoo, 1985. Gebrocheerd, in-8°. -143pp.
 • Luc Decorte, ‘Bio- en bibliografie “van” en “over” Fred Germonprez’, in: speciaal nummer van Vlaanderen 36 (1987) 218, p. 309-312;
 • André Demedts, ‘Fred Germonprez: de mens en zijn oeuvre’, in: speciaal nummer van Vlaanderen 36 (1987) 218, p. 299-304;
 • Julien Vermeulen, ‘In memoriam Fred Germonprez (1914-2001)’, in: Vlaanderen 50 (2001) 286, p. 189-190.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jean-Paul Mulders, Heengegaan Fred Germonprez 1914-2001 Ik wordt tenminste gelezen. In: De Morgen 30 maart 2001.

 

SMAAKMAKER

DE WESTHOEK

Mijnheer, ken je de Westhoek ? – wij wel -, wij zijn er geboren, hebben er onze lieven gevonden, zijn er oud geworden.

Ga even op die hoge duin staan met je rug naar de zee en kijk dan alover de buiken van de duinen naar het dorp met die platgerolde zandwegen, waarlangs de witgekalkte, wat scheefgezakte huizen staan en visnetten tegen de muren wapperen.

Daar te midden van het duin ligt de Westhoek mooi en fris gelijk een pas gewassen kind. er hangen gordijntjes voor de vensterramen en er bloeien bloemen open in de hoven. In de week leuren Lien, Tanse en Mie en bijna al de wijven van de Westhoek met garnalen. – “Moeten er geen schone garnalen zijn, madammeke, levende vers ?” – en als madammeke “neen” zegt, vraagt Mie wat die goddomme in haar mond steekt of is onze vis niet goed genoeg ?

’s Zondags spelen de mannen whist als de drank nog niet te veel in de neus zit. In de week kiezen ze het zeegat en komen soms na twee dagen reizen pas terug in de haven. Je kan ze dan haastig om ter eerst de haven zien invaren en eens aan wal met de manden blinkende vis op hun schouders gesjord de mijn zien inhompelen. Je hoort de visafslager roepen “wie voor die manden ?” en hij rammelt een paternoster van cijfers af…”vijftig, achtenveertig, zevenenveertig, zesenveertig”, altijd voort, altijd sneller.

Daar staat ook een schone kerk, – gotische stijl met zuilen en torens die punten in de lucht, – een kerkhof, een school en een gemeentehuis waar de burgemeester de mensen trouwt in de raadszaal en de gemeenteraadsleden soms vergaderen om over politiek te spreken. Alles staat er mooi afgetekend als op een dambord.

Nu is de Westhoek een achtenswaardig dorp maar vele jaren her was de Westhoek berucht en beroemd om zijn smokkelaars, die vochten met de kommiezen. In die tijd durfde een deugdzaam meisje in de Westhoek niet wandelen, want heeft de pastoor zelf niet dikwijls herhaald, dat moesten de duinen kunnen blozen, ze zouden blozen van schaamte om wat daar gebeurd is. Hoevele mensen die daar toen leefden ooit in de hemel zouden komen, wist God alleen en hij zou oneindig barmhartig moeten zijn. Maar ze hadden een hart in hun lijf en durf in hun bloed.

Nu is de Westhoek wel een achtenswaardig dorp geworden. Maar de wind huilt er nog immer zo rauw, de luchten zijn er nog even zilt en de horizonten wijd en vol oneindigheid.

Uit: Volk uit de Westhoek, 1941.

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België – Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 200
 • Luc Decorte, André Demedts en Rudolf van de Perre, ‘Fred Germonprez (1914-)’  In: Vlaanderen. Jaargang 36 (1987)

Om de foto’s in de fotogalerij te vergroten klikt u op de foto.

Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1936 Een drama in de sneeuw. (verhaal)

Een drama in de sneeuw’, is een bewerking/vertaling van DANS LES NEIGES van René Joinville dat eerder verschenen was in de reeks  Presto Films, de Franstalige broertjes van Vlaamse Filmpjes.
Gepubliceerd o
nder de naam: FRED G.
 Averbode: NV Altiora.

Reeks: Vlaamsche Filmkens nr 276.
Verschenen op 2 februari 1936.
1938 Kinderen van de zee. (novellen)

Penteekeningen van J. Van Loock.
1938: De aanloop tot de novelle wordt gevormd door Germonprez’ verhaal ‘Een IJslandvaarder sterft’ in: Nieuw Vlaanderen, 1938, IV, nr. 1, blz. 20.
1959: zie ook zijn tekst, ‘Terugkeer van de IJslandvaarders’ in West-Vlaanderen, 1959, VIII, blz. 327.
In het Duits vertaald door Marta Hechtle als Kinder des Meeres.
Brussel: J. Bernaerts Uitgeverij “De Phalanx” (101B Koninklijke Straat). -50p.

Reeks: Kleine Beer Reeks; nr. 1
Afmetingen: 17.75 x 11 (gebonden in kartonnen omslag)
1939 Wij leven. (roman)

1942: In het Duits vertaald door Marta Hechtle als Wir leben; bij Eugen Diederichs Verlag te Jena.
1944: publicatie van een totaal herziene versie van de roman: Ik wil leven.
Brussel: Bernaerts Boekhandel. Uitgeverij “De Phalanx”. -89p.

Afmetingen: 18.25 x 13.75 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden gedrukt in groot formaat:twee exemplaren op Hollandsch papier van Van Gelder zonen, niet in de handel, en twintig exemplaren op Featherweight genummerd van 1 tot 20.
De druk verzorgde J. Bernaerts Koninklijke straat 101 b, Brussel.
1939 Volk uit den westhoek. (verhalen)

Penteekeningen van Tjienke Dagnelie.
1941: 2de en 3de druk bij J. Bernaerts (De Lignestraat 40)
1978: Over Volk uit den Westhoek vertelt Fred Germonprez op plaat G (A, 5) van Charles Dumolins Microfonie van Zuidnederlandse schrijvers, 2 (Moere-Gistel, Discus, 1978). Ria Scarphout draagt een fragment uit het boek voor.
Brussel: Bernaerts Uitgeverij De Phalanx. -116p.

Afmetingen: 18.25 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Er werden gedrukt: tien exemplaren op oud Hollandsch papier Pannekoek, genummerd van 1 tot 10, niet in de handel; en dertig exemplaren op Featherweight, genummerd van 11 tot 40.
De druk verzorgde J. Bernaerts Koninklijke straat 101 b, Brussel.
1941 De westkust onder vuur. (oorlogsdagboek)

Talrijke penteekeningen van Cob.
Oorlog 10 Mei 1940. Het dagboek verscheen in ‘Volk en Staat’ onder denzelfden titel.
 germonprez-fred-1 Brussel: Bernaerts Uitgeverij De Phalanx. -77p.

Afmetingen: 21 x 14.50 (ingenaaid)
Colofon: Er werden gedrukt: tien exemplaren op oud Hollandsch papier; genummerd van 1 tot 10, niet in de handel; en dertig exemplaren op esparto papier, genummerd van 11 tot 40.
De druk verzorgde J. Bernaerts Koninklijke straat 101 b, Brussel.
1942 Dossier zeven en dertig. (verhaal)

1942-bloei-a

1942-bloei Uit de bundel:  “Bloei” een en twintig verhalen van vlaamsche schrijvers.  -pp 133-144.

Colofon: Dit boek verscheen in den herfst van 1942 bij de uitgeverij “PRO ARTE”” p.v.b.a. te Diest, onder leiding van Jos Philippen, beheerder-directeur. De omslagteekening werd ontworpen door Hilda Leynen en de druk verzorgd door N.V. Vonksteen te Langemark.Afmetingen: 19 x 14 (ingenaaid – licht gekartonneerde kaft met flappen)
1942 Jan Bart. (novelle)

De gekleurde omslagteekening evenals de overige illustraties zijn van de hand van MAX VAN DAMME.
De novelle en de roman (uit 1956) gaan over het avontuurlijk leven van de Duinkerkse kaper, die leefde van 1650 tot 1702.
Brussel: Blauwvoetuitgaven der N. S. J. Vlaanderen. -30p.

Afmetingen: 20 x 14,20 (geniet)
Reeks: De Trommel-reek nr 2.
Drukkerij “Het Licht”, St Pietersstraat, Gent.
Helio-Offset S.A.R., Dapperheidsplaats, 18, Anderlecht, Brussel.
1943 Dat dwaze hart. (roman) Brussel: Bernaerts Uitgeverij De Phalanx. -175p.

Afmetingen: 22.25 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Er werden gedrukt: tien exemplaren op oud Hollandsch papier Pannekoek; genummerd van 1 tot 10, niet in de handel; en twintig exemplaren op Esparto papier, genummerd van 11 tot 30.
Toelatingsnummer: 3305
1944 Ik wil leven. (roman)

Dit is een bewerking van het werk “Wij leven” dat in 1939 in beperkte oplage verscheen.
Antwerpen: Uitgeverij Regenboog. -147p.

Afmetingen: 17.50 x 11.50 (gebonden met stofomslag)
Reeks: Regenboog’s prisma-reeks.
Toelatingsnummer 11421
1944 Jan Bart sterft. (novelle) Antwerpen: Uitgeverij Regenboog. -31p.

Reeks: ‘De Kleine Volksbibliotheek’
Afmetingen: 19.75 x 13 (geniet)
Toelatingsnummer P 415 / 8408.
1950 Iseland, Iseland. (roman)

Bandontwerp: A. Boschmans.
1952: Brussel DAP Reinaert Reeks nr 15.
19844
1955: Vertaald in het Duits als Island, Island door Georg Hermanowski bij Walter-Verlag te Olten ; Freiburg im Breisgau. (1956² bij Union Verlag te Berlijn, 19593)
1957: in het Tsjechisch vertaald als Islandaisa se vraci.
1960: in het Hongaars vertaald als Izland, Izland
Leuven: Boekengilde De Clauwaert – V.Z.W. -269p.

Reeks: derde boek in de jaarreeks 1950
Afmetingen: 20 x 14 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt op de persen der drukkerij Omega n.v. te Antwerpen.
1952 Moerduivels. (historische roman)

1954: Tweede druk onder de titel ‘De zee laat niet meer los’.
1955: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Strandgut, bij Walter Verlag te Olten.
1960: In het Tsjechisch als Dablové z mocalu.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -230 p.

Reeks: vijfde boek in de jaarreeks 1952
Afmetingen: 20 x 14 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerchove te Sint Niklaas.
1952 Naar veilige haven. (massaspel)
1954 Mensen in de schaduw. (roman)

1955: 4de druk Brussel DAP Reinaert vol 43.
1957: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Nun wird wieder Tag : Roman bij Walter Verlag te Olten.
1967: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Menschen im Schatten bij Uitg Bonner Buchgemeinde.
1974: Vertaald in het Tsjechisch door Ella Kazdová als Lidé ve stínu uitgegeven bij Vyšshrad te Praha.
1978: Vertaald in het Pools als Ludzie w cieniu door Malgorzata Lukasiewicz bij Instytut Wydawniczy “Pax” , Warszawa.
 Germonprez 9_1954 Brussel: S.V. De Arbeiderspers (125, Wetstraat) s.d. . -208p.

Reeks: Reinaertreeks nr 43.
Afmetingen: 18 x 11 (gebonden – harde kaft met stofomslag)
Gedrukt op de persen der N.V. Sofadi, Zandstraat 17 te Brussel.
1956 Kaper Jan Bart. (historische roman)

Karel Barbierprijs 1959
Stofomslag: A. Boschmans.
Typografie en Bandontwerp: Jos Verhaert.
1959: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Jan Bart: Ein Roman. Uitgave: Manz te München en Union Verlag te Berlijn.
1959: Vertaald in het Tsjechisch als Korzar Jan Bart door Ladislav Heger.
1980: Heruitgave bij Walter Beckers te Kalmthout in de reeks Vlaamse Auteurs, ingeleid door André Demedts, blz. 15-23.
1989: Franse vertaling Jan Bart, le corsaire / traduit du néerlandais par Maurice Voituriez Uitgever : Edition du foyer culturel de l’Houtland te Steenvoorde.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert. V.Z.W. -242p.

Reeks: Tweede boek van het uitgavenprogramma 1958/59
Afmetingen: 18.75 x 13.75 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerchove te Sint Niklaas.
1958 De zee laat niet meer los. (historische roman)

Een herziene uitgave van Iseland, Iseland… uit 1950.
Utrecht: Uitg. De Lantaarn. -202p.

Reeks: Lanteernreeks deel 55
1958 De derde hoofdzonde. (roman)

Bandontwerp: Luc Verstraete
Typografie: Jos Verhaert.
1962: Vertaald in het Duits door Georg Hermanowski als Mit diesen beiden Händen, 1962 bij Uitg. Pallotti te Friedberg.
1979: Vertaald in het Tsjechisch als Tri hlavni hrichy door Ella Kazdová, 1979, uitgegeven bij Vyšshrad te Praha
Leuven: Boekengilde De Clauwaert. V.Z.W. -232p.

Reeks: Eerste boek v/h uitgavenprogramma 1961/62
Afmetingen: 19.75 x 13.75 (gebonden met linnen kaft)
1960 In de branding. (massaspel)
1961 Hanen en kraaiepoten. (roman)

Bandontwerp: Luc Verstraete
Typografie: Jos Verhaert.
1964: Vertaald in het Tsjechisch als Stavka v raji door M. Perglerova bij uitgeverij Lidová demokraciè, Praha.
 germonprez-8 Leuven: Boekengilde De Clauwaert. V.Z.W. -234p.

Reeks: Boekengilde De Clauwaert ; 1961-62, 1.
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – in harde linnen kaft – vignet opgeplakt)
Gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerchove te Sint Niklaas.
1963 Omnibus van de zee.

Bevat : Iseland, Moerduivels, Kaper Jan Bart
Brussel: Reinaert Uitgaven. -480 p.
1963 Dossier Bakelandt. (roman)

Bandontwerp: Luc Verstraete.
1968: Brussel : D.A.P. De Arbeiderspers : Reinaert Uitgaven vol 190.
1969: 2de druk. Brussel D.A.P. De Arbeiderspers : Reinaert Uitgaven vol 190.
1977: 5de druk bij Het Volk te Gent. (vermeldt verkeerdelijk op het omslag: Dossier Baekelandt. Op de titelpagina staat: Dossier Bakelandt)
Enkele notities:
1964: Meer over Lodewijk Bakelandts afstamming, familie en dossier publiceerde Germonprez in De Leiegouw, 1964, VI, blz. 221-230; 1968, X, blz. 69-85, 199-215, en in Snoecks, 1973, blz. 52-59.
Ook in Ons Zondagsblad (15 november 1953 en 26 december 1981) en De Volksmacht (7 januari 1956) schreef de auteur over de beruchte misdadiger.
Leuven: Boekengilde ” De Clauwaert ” V.Z.W. -275p.

Reeks: Tweede boek in het uitgavenplan 1963/64
Afmetingen: 20 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerchove te Sint Niklaas.
1965 Kortrijkse figuren. (monografie)
1967 Jozef De Coene. (monografie) Tielt: Stichting Jozef de Coene -186p.
1969 De magistraat. (roman)

Lay-out en omslag: Wilfried Smets.
1970: 2de druk bij Boekengilde De Clauwaert.
1972: In het Tsjechisch vertaald door Ella Kazdová als Soudce, uitgegeven bij Vyšshrad te Praha.
1974: 3de druk bij Brussel DAP Reinaert vol 245.
1982: 4de druk bij Zele : DAP Reinaert
 Germonprez 5 Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -224p.

 Reeks: tweede boek in het uitgavenplan 1969/70.
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerchove te Sint Niklaas.
1969 Martha De Spiegeleir. (monografie)
1973 Haaien op de kust. (roman)

Omslagillustratie: GAL.
Lay-out: Wilfried Smets.
1975: In het Tsjechisch vertaald door Ella Kazdová als: Zraloci na probrezí, uitgegeven bij Vyšshrad te Praha
Leuven: Boekengilde De Clauwaert V.Z.W. -240p.

Reeks: Vijfde boek in het uitgavenplan 1972/73
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerchove te Sint Niklaas.
1978 Laatste berichten.

Omslag Raf Suttels.
1983: 2de druk bij Boekengilde De Clauwaert te Leuven.
1982: In het Tsjechisch vertaald door Ella Kazdová als: Manuel Gomez je nevinen.
1984: ‘Laatste Berichten’ werd door de Tsjechische televisie verfilmd en als feuilleton in vijf afleveringen in 1984 uitgezonden.
Leuven: Boekengilde De Clauwaert. V.Z.W. -180p.

Reeks: Eerste boek in het uitgavenplan 1978/79
Afmetingen: 19.75 x 12.50 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma N.V. Scheerders van Kerchove te Sint Niklaas.
1980 Kortrijkse figuren 2 Kortrijk: Komitee voor Initiatief van het Kortrijkse, V.Z.W., z.j. 148+2p.

Met naamregister en illustraties.
1981 Eugene Mattelaer; (monografie) In: V.W.S.-Cahiers, 1981, XVI, nr. 1.
1982 Omnibus.

Omslagtekening: Hilde Hofman
Bevat : 1. De derde hoofdzonde (pp 5-162);  2. Haaien op de kust (pp 163-376); 3. Ik wil leven (pp 377-446).
Germonprez 6 Zele: S.V. Reinaert Uitgaven. – 447p.

Afmetingen: 20.90 x 13 (gebonden – harde simili lederen kaft met stofomslag)
1983 Jozef De Coene en de Kortrijkse kunstwerkstede. (monografie) Tielt: Uitg. Lannoo. -219p.
1984 Het huwelijksaanzoek en Van een simpele kosterklokkeluider. Een kerstverhaal. (verhalen)

1955: Huwelijksaanzoek  verscheen in Ons Zondagsblad (9 januari 1955)  in ‘De drie muggen’.
1976:
De opstand van de kleine klokkeluider verscheen in Volksmacht (24 december 1976).
1967: schreef F. Germonprez het kerstspel: De kleine opstand van de klokkeluider.
In: Zeven rond de toren. Kortrijk, Vlaamse Klub Leieland, 1984, blz. 155-163, 165-171
1984 Kortrijkse figuren, 3 (monografie) Kortrijk : Komitee voor Initiatief van het Kortrijkse. -172p.