home | Inloggen
Aantal schrijvers: 535 | Aantal boeken:

15559

Alstein

Maakt deel uit van:

Marc ALSTEIN

Alstein 0

Wilrijk, 18 maart 1947

Eig. Marc van Alstein, dichter, prozaschrijver en criticus.
Publiceert onder het pseudoniem Alstein.

 

BIOGRAFIE

18 maart 1947: geboren te Wilrijk als oudste kind in een welvarend middenstandsgezin.

De auteur studeert aanvankelijk een aantal jaren germanistiek aan de Universitaire Instelling Sint-Ignatius te Antwerpen, , maar voelt zich al vrij vroeg door het schrijversambt gegrepen.

1968: debuteert met de “De tijd der tijdelozen”, een gedichtenbundel uit de reeks: De Bladen voor de Poëzie.

1970: Alstein is oprichter van het tijdschrift Witte bladen (1970-1973).

Daarin en in de tijdschriften Argus en Kreatief werpt hij zich op als criticus van en voor de ‘stille generatie jonge Vlaamse prozaïsten’. Hij noemt ze zo, omdat zij niet door happenings of schokkende verklaringen de aandacht naar zich toe willen trekken.

1973: maakt zijn prozadebuut met de novelle ‘Axel Chanis’.

Net als het autobiografische nemen verinnerlijking, beschouwing en vervreemding in veel van zijn werk een opvallende plaats in.

1978: Wint de Arthur Merghelynckprijs voor zijn roman Liebrecht of de geruisloosheid van de bourgeoisie.

1979: Alstein ontpopt zich als woordvoerder van de jonge Vlaamse prozaïsten wanneer hij in Kreatief (13, 1979, 5) in een ‘Open brief aan de Van Vlieten in dit land’ reageert op een uitspraak van Eddy Van Vliet in de Volkskrant, waarin deze stelt dat het proza in Vlaanderen na 1970 ‘volstrekt waardeloos’ is.

1982: verblijft enige tijd in Iowa, in het kader van een International Writers Program, en reist doorheen de Verenigde Staten.

Wordt in 1982  hoofdredacteur van Argus.

2000: wint opnieuw de Arthur Merghelynckprijs voor de roman De engel van Simberg of is dit nu de wereld.

Tevens vast recensent verbonden aan het weekblad ‘De Nieuwe’

Twee visies op het werk van Marc van Alstein:

“Alsteins eigen proza kan als neo-romantisch worden gekenschetst. Hij heeft zijn thematiek zelf aangeduid als die van vervreemding, leegte en dood, en de verwoording van het bewustzijn daarvan. Daarnaast speelt de vlucht uit en het verzet tegen het burgerlijk bestaan een rol, zoals in de novelle Axel Chanis. Het verhaal van een jeugdliefde (1973) of de roman Liebrecht of de geruisloosheid van de bourgeoisie (1978).

In later werk richt Alstein zich steeds meer op de werkelijkheid en acht hij het zijn taak betrokken te zijn bij de sociale, maatschappelijke en existentiële problemen van zijn tijd. Dat blijkt uit de reeks beschouwingen die hij bundelde in Iowa City, Iowa en andere confrontaties (1983) en de roman Het uitzicht op de wereld (1984), waarmee hij ook in Nederland doorbrak. Dat laatste gold nog sterker voor de novelle De poorten van de hemel (1990).

Uit zijn dagboeknotities De uitgedaagde werkelijkheid (1987) kunnen Alsteins literatuuropvattingen gereconstrueerd worden.”

Uit: DBNL: Schrijvers en dichters (biografieënproject)

“Alstein is een autobiografisch schrijver, niet een die op zoek is naar zichzelf, maar een die zichzelf vindt in de wortels van de Europese geschiedenis en haar uiteenlopende culturen.

Twee thema’s beheersen zijn werk. De verwondering die leidt tot de grote levensvragen en de uitdaging van de dagelijkse werkelijkheid. Zijn verhalen getuigen van een scherpzinnige verbeelding en opmerkelijk zuivere stijl. Zijn werk varieert van verhalen over het Vlaamse bourgeoisleven of het laatste gesprek dat tussen Hitler en Speer had kunnen plaatsvinden, tot een monumentale roman als Het uitzicht op de wereld.”

Uit: Wereldbibliotheek site: Wereldbibliotheek

 

BEKRONINGEN

 • 1978: Won de Arthur Merghelynckprijs voor zijn roman Liebrecht of de geruisloosheid van de bourgeoisie.
 • 2000: Won opnieuw de Arthur Merghelynckprijs voor de roman De engel van Simberg of is dit nu de wereld?

 

MEER OVER ALSTEIN

 • 1981. ‘Het eerste interview’. In: Dietsche Warande Belfort. 126, nr. 4, p. 301-302.
 • Bork, G.J. van. 1985. ‘Alstein’. In: De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Ed. G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp: De Haan.
 • Brackmann, Christine & Friesendorp, Marijke (Red.). 1996. Oosthoek Lexicon Nederlandse en Vlaamse Literatuur. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers.
 • Lampo, Jan & Alstein. 1995. ‘Alstein, of De man die zichzelf herschreef: interview’. In: Gierik. 13, nr. 46, p. 55-61.

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Websites

Referenties

 • Jef van Gool, Alstein (Marc van), in: Geboekstaafd, Vlaamse Prozaschrijvers na 1945 pp 33-35, Leuven Davidsfonds 1988

BIBLIOGRAFIE

De gegevens van deze bibliografie werden onder meer nagekeken bij
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen.
 • Koninklijke Bibliotheek van België -Brussel / Bibliothèque Royale de Belgique – Bruxelles.
 • Piet Devos: Van reuzen tot dwergen. Bibliografie – Vlaamse schrijvers in de 20ste eeuw – Eerste drukken. Kortrijk, eigen beheer 2007
 • POËZIECENTRUM vzw – Gent
Chronologisch overzicht

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1968 De tijd der tijdlozen: gedichten 1966-1967. (poëzie) Alstein 2 Lier: Kapucijnenvest 4: De bladen voor de poëzie.  -32p .

Reeks: De bladen voor de poëzie Jrg. 15, nr. 8.
Afmetingen:21 x 13.50 (ingenaaid)
1970 Glas. (poëzie)

Kaftontwerp: Piet Janssens
Lier: Kapucijnenvest 4: De bladen voor de poëzie.  -31p.

Reeks In: De bladen voor de poëzie.- jrg.18, nr.1 [tweede serie]
Afmetingen:20.25 x 13 (Gebrocheerd en gebonden – kartonnen kaft)
Druk: Drukkerij Sanderus te Oudenaarde
1971 De goddelijke waanzin. (poëzie) Alstein 1 Wilrijk. Kreatus Experi uitgave, 18. -40p.

Afmetingen: 21.25 x 13.50 (ingenaaid)
Offsetdruk: Vita Speelstraat 38, 9750 Zingem.
1972 Attalus, of De eeuwige opstanding: een gedicht. (poëzie) Alstein 4 In: Witte bladen. Jrg. 2, nr. 10, -43p.

Antwerpen: Witte bladen. Jrg. 2, nr. 10, -43p.
Afmetingen: 20 x 14
1973 Axel Chanis: het verhaal van een jeugdliefde. (novelle)

Omslag: Nick Claeys.
Lay-out: Wilfried Smets.
 alstein-16 Leuven: De Clauwaert vzw. -55p.

Afmetingen: 19.50 x 12.25 (ingenaaid)
1975 De opstand. Roman. (roman)

Vormgeving en omslag: Paul Vanden Dorpe.
1989: herwerkte uitgave onder de titel ‘Opstand’ bij Houtekiet te Baarn.
Alstein 10 Leuven: De Clauwaert. -175p.

Vierde boek van het uitgaveplan 1974/1975
Afmetingen: 19.75 x 12.75 (gebonden – harde linnen kaft  met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V., Sint-Niklaas.
1977 Een idee genaamd Geoffrey. (novelle)

Omslag: Nick Claeys.
 Alstein 11 Leuven: De Clauwaert v.z.w. -64p.

Novellenbibliotheek; nr. 59.
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1978 Liebrecht, of De geruisloosheid van de bourgoisie. (roman)

Omslag: Paul Vanden Dorpe
Leuven: De Clauwaert v.z.w. -159p.

Derde boek in het uitgavenplan 1977/1978
Afmetingen: 19.75 x 13 (gebonden met stofomslag)
Gedrukt en gebonden bij de firma Scheerders van Kerckhove N.V. Sint-Niklaas.
1979 Zelfportret. (poëzie)

Omslagontwerp: Eddy Ausloos
Omslagtekening: Richard Dielen.
s.l. : Uitgeverij Arsenaal. -37p.
1979 Mikel Janev, of De vervreemding. (novelle)

Omslag: Nick Claeys.
Leuven: De Clauwaert v.z.w. -77p.

Novellenbibliotheek; nr. 64.
Afmetingen: 19.50 x 12 (paperback)
1981 Een dag in de lente. (novelle)

Omslag: Nick Claeys.
 Alstein 14 Leuven: De Clauwaert v.z.w.  -66p.

Novellenbibliotheek; nr. 69.
Afmetingen: 19.50 x 12 (ingenaaid)
1981 Het vertrek naar Amerika. (roman)

Omslagontwerp: Robert Nix
 Alstein 18 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. / Bussum: Agathon Uitgeverij. -133p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk: Smits Wommelgem-Antwerpen
1982 Een stel voorname heren en andere verhalen. (verhalen)

Omslagontwerp: Mark Verstockt.
Bevat: Een stel voorname heren (pp 9-18); De bewogen jeugd van Arthur Steenwitz (pp 19-62); Een schrijver in wonderland (pp 63-106); Angèle (pp 107-139
 alstein-17 Antwerpen: Standaard Uitgeverij. / Bussum: P.N. van Kampen & Zoon. -139p.

Reeks: De standaard literair (ruitjesreeks).
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1983 Iowa City, Iowa en andere confrontaties. (columns en essays)

Omslagontwerp: Mik Roofthooft
Antwerpen/Bussum: Standaard Uitgeverij. -150p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
1984 Het kind op de schommel (verhaal)

Eerder gepubliceerd in: Revolver, jrg. 12/1, 1983.
 De Wispelaere 6 Uit de bundel: ‘Vlaamse verhalen na 1965′. pp. 35-48.

Samengesteld door Paul de Wispelaere. Manteau, Antwerpen. -480p.
Omslagontwerp en typografie: Rikkes Voss Afmetingen: 21.50 x 13.50 (paperback – kaft met flappen)
1984 Het uitzicht op de wereld. (roman)

Omslagontwerp: Peter van Hugten
In België : Standaard Uitgeverij – Antwerpen. In Nederland: Agathon Weesp. -239p.

Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Druk Smits Wommelgem-Antwerpen
1986 Angèle en andere verhalen. (verhalen)

Ontwerp omslag: Loek Lafeber
Typografie omslag: Peter Koch
Bevat: Angéle. (pp.7-29); Axel Chanis. Het verhaal van een jeugdliefde. (pp. 30-66); Een dag in de lente. (pp.67-117); Een idee genaamd Geoffrey. (pp. 118-157); De bewogen jeugd van Arthur Steenwitz. (pp. 158-185); Een stel voorname heren. (pp. 186-91).
Alstein 15 Schoten: Hadewijch NV. -191p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
Druk: Vonk Zeist
1987 De uitgedaagde werkelijkheid. Notities 1982-1987. (dagboeknotities)

Typografie omslag: Peter Koch
Schoten: Hadewijch NV. -85p.

Afmetingen:  21 x 13 (paperback)
1989 Opstand (roman)

Omslagillustratie: Jan Vanriet
Omslagtypografie: Herbert Binneweg.
1975: Eerste uitgave onder de titel ‘De opstand’ bij De Clauwaert te Leuven.
 Alstein 9 Antwerpen/Baarn: Uitgeverij HouteKiet. 150 p.

Afmetingen: 21 x 13 (paperback)
1990 De poorten van de hemel. (novelle)

Omslag: Studio Combo
Alstein 13 Antwerpen/Baarn: Houtekiet. -89p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden – harde linnen kaft met stofomslag)
1993 Grote bewegingen. (roman)

Ontwerp omslag: Harm Meijer
Illustratie omslag: Fernand Knopff, Memoires/Du lawn tennis, 1889 (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, Brussel)
 Alstein 12 Baarn: Uitgeverij de Prom. -108p.

Afmetingen: 20.50 x 12 (paperback)
1994 Alle verhalen. Baarn: Uitgeverij de Prom. -271p.
1997 De engel van Simberg, of is dit nu de wereld? Notities 1987-1996. (dagboeknotities)

Illustratie omslag: Hugo Simberg, De gewonde engel (1907) fresco in de kathedraal van Tampere, Finland
Foto achterplat: Hank Geerts
Baarn: Uitgeverij de Prom. -79p.

Afmetingen: 21 x 13 (gebonden met stofomslag)
Grafische verzorging: Bosch & Keuning Studio
2005 De vermiste wereld. Notities 1997-2003. (dagboeknotities) Amsterdam: Wereldbibliotheek. -80p.